Info

We zijn verheugd om eindelijk de dienstenveiling te mogen organiseren, zonder beperkingen.

Voor de achtste keer organiseert de Stichting Vrienden van de Koninklijke Harmonie Unie haar dienstenveiling.

De veiling wordt gehouden om fondsen te werven waarmee we de Koninklijke Harmonie Unie Sevenum en in het bijzonder de jeugdharmonie, in de breedste zin van het woord ondersteunen.
De Jeugd Harmonie is de laatste jaren zeer actief en groeiend. De vele jonge leden zorgen ervoor dat de Harmonie een gezonde basis heeft om in de toekomst haar partij mee te kunnen blazen.

Jaarlijks laat Harmonie Unie tijdens de vele optredens in het openbaar zien wat het betekent om bij welke feestelijke gelegenheid dan ook, een muzikale omlijsting te verzorgen. Wij, als Vrienden van de Koninklijke Harmonie Unie, proberen dat te ondersteunen, nu en in de toekomst.

Hier vindt u het programma en de aangeboden diensten. Gaarne nodigen wij u allen uit om te komen genieten en te bieden op de vele leuke diensten. Ook deze keer springen er een aantal zeer ludieke diensten uit. Door het maken van een juiste combinatie kunt u een mooie familie- of vrienden dag organiseren.

Bent u niet in de gelegenheid om zelf te komen, wat natuurlijk erg jammer is, dan kunt u laten bieden via de in het boekje aangegeven tussenpersoon. Meer informatie vindt u ook op onze facebookpagina

Tot slot wil ik iedereen bedanken die deze dienstenveiling mede mogelijk gemaakt heeft, de aanbieders van de diensten, sponsoren, adverteerders, veilingmeesters en de organisatie. Verder wens ik iedereen een plezierige avond toe en veel geluk met het bieden op de voor u interessante diensten.

Graag zien we jullie op zaterdag 28 mei a.s. in de Gaper.

Vrienden van de Harmonie,

Linda Hendrix
Emile Geelen
Marion Gielen
Paul Hermans
Jos Versleijen

Namens deze,
Ruud Fuchs,
Vice-Voorzitter Stichting Vrienden van de Koninklijke Harmonie Unie